Anmäl dig här

16 september 08:00 - 12:00

Mer än tiggare

1995 går Sverige med i EU och det kommersiella internet föds, två stora förändringar för Sverige. Den fria rörligheten inom EU har medfört mycket gott. Samtidigt som samarbetet skapat goda förutsättningar för människor att växa – digital infrastruktur, enorma EU-fonder, och global kommunikation – har vi också satt upp nya hinder för de svagaste grupperna i samhället. Att bli en del av ”samhället” idag är svårare än någonsin. På ett förlängt Morgonforum med titeln ”Mer än tiggare” sammanförs aktörer från ideella, offentliga och vinstdrivande organisationer för att gemensamt rita kartan och dra upp nya vägar för att ge utsatta EU-medborgare bättre möjligheter att bli ekonomiskt och socialt starkare!

Vad för regler och verktyg behöver vi för att ge utsatta migrantgrupper möjlighet att växa istället för att bli utfrysta? Vilka är de mest fruktsamma strategierna för den lokala nivån i Sverige? Hur kan vi bygga en digital infrastruktur som inkluderar utsatta personer?

PRAKTISK INFO

Tid: 8-12 Vi bjuder på frukost från 8, frivillig lunch till självkostnadspris vid 12
Plats: Våning 3, Kulturhuset, Sergels torg, Stockholm
Arrangörer: Forum, Fabel och Kulturhuset
Webbsänds: Ja
Anmälan: Obligatorisk 

Deltagande är kostnadsfritt, men observera att vi tar ut en deltagaravgift på 300 kr vid uteblivet deltagande, eller avanmälan senare än 24 timmar innan.

PROGRAM


8.00 KAFFE OCH MACKA


8.30-9.00 DEN STORA BILDEN - HUR HÄNGER SAKER SAMMAN?

SORAYA POST (FI) EU-PARLAMENTET


9.15-9.45 EU vs INDIVIDEN - EFFEKTER AV OLIKA INVESTERINGSSTRATEGIER

FLORIN BOTONOYU ASPEN INSTITUTE


10.00-11.00

EFFEKTIVA REMITANCES

TORBJÖRN NOAKSSON MONEY FROM SWEDEN/KONSUMENTVERKET


TUNNELBANEORKESTERN


BREDDAT DELTAGANDE I DEN DIGITALA EKONOMIN

AMANDA VALENTIN


11.00-11.30

VAD BÖR GÖRAS?

WORKSHOP I SMÅ GRUPPER MED SYFTE ATT BYGGA NÄTVERK


11.30-12.00

INFRASTRUKTUR FÖR INKLUDERING

PANELDEBATT UNDER LEDNING AV ANNA ARDIN


12.00- FÖR DEN HÅGADE HAR VI BOKAT BORD FÖR LUNCH PÅ KULTURHUSETS RESTAURANG
Anmäl dig här

Forum, Fabel kommunikation och Kulturhuset